English
AECOM CZ Home / O společnosti / Hodnoty společnosti
O SPOLEČNOSTI
 

Hodnoty společnosti

Etická společnost a bezpečnost jsou našimi hlavními kritérii. Naším cílem je tvořit zdravé, udržitelné prostředí s důrazem na dodržování zásad ochrany životního prostředí.

Na všech našich projektech dbáme na to, aby naše jednání bylo etické a ohleduplné okolní přírodě. Máme dlouhodobý program společenské zodpovědnosti CSR. Již po několikáté byla naše společnost uvedena na seznamu 100 nejvíce etických společností světa, Ethisphere.

Všichni zaměstnanci společnosti AECOM jsou pravidelně školeni k dodržování zásad bezpečnosti na pracovišti a dodržování etických zásad naší společnosti. AECOM je společností, která vytváří bezpečné a etické pracovní prostředí a řídí se interními směrnicemi a zásadami BOZP a ochranou životního prostředí.

 

Společnost AECOM CZ s.r.o. se zavazuje dodržovat Politiku jakosti, ŽP a BOZP.

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube