English
AECOM CZ Home / Služby / Vodní hospodářství / Řízení a supervize vodohospodářských projektů
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Řízení a supervize vodohospodářských projektů

Řízení a supervize vodohospodářských projektů

Činnost konzultanta se skládá z technické pomoci a činnosti správce stavby v období přípravy a realizace vodohospodářských staveb – kanalizací, vodovodů a retenčních nádrží apod.

Konzultační činnost vyžaduje další občasné speciální služby, např. geologii, geodetickou činnost, dohled statika a rovněž odbornou činnost pro tunelovací práce. Ve stadiu realizace jsou některé činnosti prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech a vyžadují speciální opatření a pracovní postupy, jejichž dodržování je nutno sledovat a kontrolovat.

Konzultant má k dispozici asistenty poskytnuté a financované objednavatelem, také dohlíží na shodu délky trvání jednotlivých staveb v souladu se zadávací dokumentací stavby.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube