English
AECOM CZ Home / Služby / Výzkum a inovace
VÝZKUM A INOVACE
Kontaktujte:
Mgr. Martin Kovář
Vedoucí oddělení geologie
T +420 724 040 054
el. adresa

výzkum a inovace

AECOM CZ se specializuje na aplikovaný výzkum v oblasti nových sanačních metod a technologií. Při našich výzkumných projektech aplikujeme poznatky získané v laboratoři přímo na lokalitách s kontaminovanou zeminou a vodou.

Při výzkumných projektech spolupracujeme zejména s Mikrobiologickým ústavem AVČR a VŠCHT.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube