English
AECOM CZ Home / Služby / Stavebnictví / Řízení výstavby a technický dozor
STAVEBNICTVÍ
Řízení výstavby a technický dozor

Řízení výstavby a technický dozor

Technický dozor na stavbě jsou vaše oči a uši během samotné realizace. Technický dozor zabezpečuje kvalitu a správný postup prací během výstavby. Je vaším kontrolním mechanismem na stavbě. Dbá na to, aby to, co je uvedeno v realizační dokumentaci a smlouvě bylo také skutečně provedeno v požadované kvalitě a čase.

Technický dozor provádí pravidelné i nepravidelné kontroly na stavbě, vede kontrolní dny, přebírá dokončené části díla, pravidelně reportuje o průběhu výstavby a úzce spolupracuje s investorem, jeho zástupci, projektanty a také v neposlední řadě s koordinátorem bezpečnosti na staveništi.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube