English
AECOM CZ Home / Služby / Stavebnictví / Strategické poradenství a specializované služby
STAVEBNICTVÍ
Strategické poradenství a specializované služby

Strategické poradenství a specializované služby

Ať už jste v jakékoliv fázi životního cyklu vašeho projektu, mohou vyvstat specifické potřeby, které je nutno rychle a optimálně vyřešit. Uvažujete-li o investici nebo máte v plánu realizovat váš záměr, můžete se na nás obrátit.

Nabízíme vám:

  • zpracování studií proveditelností vašeho záměru
  • technickou a environmentální due diligence vybraného projektu/objektu/pozemku
  • value engineering projektu
  • kontrolu a audit projektové dokumentace
  • technické poradenství během uzavírání smluv o dílo se zhotovitelem
  • pasportizace budov
  • návrhy technických řešení
  • konzultace a certifikaci LEED a BREAM
  • prověření vhodnosti dané lokality pro váš záměr z technického, stavebního a environmentálního hlediska
  • dílčí analýzy se zaměřením na specifické úkoly jako např. výpočty poplatků za vynětí ze ZPF nebo analýzy souladu či nesouladu vašeho záměru s územním plánem atd.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube