English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické zátěže / Sanační práce
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
sanační práce

Sanační práce

Sanační práce realizujeme ve všech fázích životního cyklu projektu. Vyprojektujeme návrh řešení, projekt následně realizujeme, řídíme a vyhodnotíme. Máme bohaté zkušenosti se sanací ropných látek, těkavých organických látek (zejména chlorovaných uhlovodíků) a dalších kontaminantů v zeminách i v podzemních vodách. Používáme tradiční invazní technologie (těžba kontaminovaných zemin a jejich zneškodnění, čerpání a čištění podzemní vody) i moderní neinvazní technologie, zejména:

  • čerpání a čištění podzemní vody za podpory páry / ohřáté vody / surfaktantů
  • venting
  • airsparging
  • bioslurping
  • in-situ řízená biodegradace ropných látek
  • reduktivní dehalogenace
  • in-situ oxidace

 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube