English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické zátěže / Průzkumy znečištění
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
průzkumy znečištění

Průzkumy znečištění

Průzkumem stanovíme kvality, míry a rozložení znečišťujících látek při zohlednění geologických a hydrogeologických poměrů zkoumaného prostředí.

Součástí průzkumu jsou vrtné práce, odběry vzorků, speciální zkoušky, laboratorní analýzy, geofyzikální měření, odborná interpretace dat a jejich vyhodnocení.

Pokud je prokázána existence znečištění, jsou výsledky podkladem pro analýzu rizika, studii proveditelnosti a projekční návrh sanačních opatření.
 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube