English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické zátěže / Audity ekologických zátěží
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
audity ekologických zátěží

Audity ekologických zátěží

Audit ekologických zátěží je založen na inspekci lokality, studiu dostupné dokumentace včetně historie lokality a dostupných svědectvích pracovníků, obyvatel a správních orgánů.

Výstupem auditu je sumarizace veškerých stávajících znalostí o potenciálních zdrojích kontaminace, stavu ekologických zátěžích a předběžné posouzení stupně jejich rizika spolu s návrhem dalšího postupu včetně odhadu souvisejících finančních nákladů.
 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube