English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické zátěže
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kontaktujte:
Mgr. Martin Kovář
T +420 724 040 054
el. adresa

Mgr. Michal Fanta
T +420 724 851 741
el. adresa

ekologické zátěže

Ekologické zátěže

Znečištěné oblasti a staré ekologické zátěže představují pro průmyslové podniky a vlády podstatné závazky, které svým významem často přesahují hranice znečištěného území a negativně zatěžují reputaci majitele, stejně jako vztahy s úřady či místním obyvatelstvem. Sanace znečištěného území většinou vyžaduje značné finanční výdaje. Je proto zcela zásadní pečlivě zvážit klíčové faktory zahrnující specifické podmínky dané lokality, příslušné zákonné předpisy, stejně jako očekávání a požadavky dotčených institucí státní správy a místní komunity. AECOM CZ za dobu své existence pomohl úspěšně vyřešit ekologické závazky více než 1 500 českých i zahraničních klientů.

Naše letité zkušenosti s problematikou znečištěních zemin a podzemních vod a zodpovědný přístup k výběru co nejefektivnějších sanačních technologií přispívají při realizaci projektů odstraňování ekologických zátěží často ke značnému snížení nákladů.

Při hledání optimálních řešení ekologických zátěží úzce spolupracujeme s univerzitami a vědeckými institucemi a ve spolupráci s nimi vyvíjíme a následně aplikujeme inovativní technologie pro čištění kontaminovaných zemin a podzemních vod. Vysokou úroveň aplikovaného výzkumu v naší společnosti ukazuje i fakt, že jsme byli jako jediná soukromá firma přizváni k spoluúčasti na pátém a následném šestém rámcovém programu Evropské Unie, zabývajícím se vývojem sanačních metod resistentních polutantů.

Pracujeme v nejrůznějších geografických a geologických podmínkách s širokým spektrem polutantů. Při realizaci sanačních zásahů úzce spolupracujeme s orgány státní správy a zohledňujeme potřeby a požadavky místních komunit.

Jednotlivé sanační zásahy se v důsledku různorodosti místních geologických a hydrogeologických podmínek a povahy znečišťujících látek často zásadně liší a vyžadují proto velmi komplexní a individuální přístup. V naší společnosti působí celá řada expertů s dlouholetými zkušenostmi. Najdeme mezi nimi geology, hydrogeology, chemiky, technology, biology, stavební inženýry, odborníky na výpočetní techniku, specialisty na problematiku životního prostředí a koordinátory BOZP. Díky tak širokému spektru zkušených specialistů je naše společnost schopna zajistit projekt odstranění ekologické zátěže od prvotního zmapování znečištění až po samotnou realizaci sanačního zásahu a následného post-sanačního monitoringu.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube