English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Průzkumy / Zpracování Základní zprávy
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracování Základní zprávy

Zpracování Základní zprávy dle § 4a novely zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.), která nabyla účinnosti v březnu 2013.

Povinnost zpracovat základní zprávu se vztahuje na provozovatele, v jehož zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod. Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích. Provozovatelé jsou povinni předložit základní zprávu úřadu ke schválení v rámci žádosti o integrované povolení.

Provozovatelé stávajících zařízení - předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7. lednu 2014.

Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC předloží základní zprávu jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube