English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Průzkumy / Komplexní průzkumy připravovaných průmyslových zón
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komplexní průzkumy připravovaných průmyslových zón

Komplexní průzkumy připravovaných průmyslových zón

Pro připravované průmyslové zóny realizujeme pro investory komplex průzkumných prací, které jsou nezbytným podkladem pro projektovou činnost na staveništi.

Kombinace auditu a průzkumu ekologických zátěží, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu spolu s instalací monitorovacího systému poskytnou investorovi informace o základových poměrech, hydrogeologické a hydrologické situaci, možnostech zásobování vodou z přírodních zdrojů či existenci znečištění zemin a podzemní vody.

Komplexní průzkum je i jedním z podkladů pro hodnocení vlivů budoucí výstavby na životní prostředí.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube