English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Průzkumy / Ložisková geologie
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ložisková geologie

Ložisková geologie

Tato činnost založená na zkušenostech našich geologů získaných při průzkumu ložisek rudních i nerudních nerostných surovin v ČR i v zahraničí zahrnuje prognózní ocenění zájmového území, geochemické, hydrogeochemické a další prospekční průzkumné metody, provádění průzkumných rýh a vrtů a vyhodnocení výsledků včetně výpočtů zásob surovin a následné přípravy ložiska k těžbě.
 

 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube