English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Průzkumy / Inženýrsko-geologický průzkum
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
IG průzkumy

Projektování, realizace a vyhodnocování inženýrsko-geologických průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum poskytuje geologické informace o charakteru podloží lokality, které tvoří nezbytný podklad pro zakládání staveb. Je jedním ze zásadních kroků při vyhledávání, posuzování a přípravě lokality pro realizaci stavebních prací. Jeho výstupy jsou nezbytnými podklady pro projektování a realizaci všech typů staveb.

Společnost AECOM nabízí komplexní služby ve všech fázích inženýrsko-geologických průzkumů pro potřeby investiční výstavby širokého spektra plošných i liniových staveb (hydrotechnické stavby, dopravní stavby, bytové domy, průmyslové závody, příprava průmyslových zón, environmentální stavby apod.).

Realizace průzkumu zahrnuje geologické mapování, geofyzikální metody, využití leteckých a satelitních snímků, průzkumné sondy a vrty, penetrační testy, vzorkování, laboratorní chemické i geotechnické analýzy.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube