English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Průzkumy / Hydrogeologický průzkum
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HG průzkumy

Projektování, realizace a vyhodnocování hydrogeologických průzkumů

Hydrogeologie se obecně zabývá původem, podmínkami výskytu, prostorovým uložením, pohybem a fyzikálními a chemickými vlastnostmi podzemních vod. V posledních letech je významnou součástí hydrogeologie také průzkum kontaminace podzemních vod způsobených lidskou činností. Společnost AECOM CZ již od roku 1991 zajišťuje projektování, realizaci a vyhodnocení hydrogeologických průzkumů, včetně průzkumů znečištění podzemních vod, analýz souvisejících rizik a návrhu nápravných opatření.

Nabízené služby zahrnují oblasti všeobecné hydrogeologie, kontaminační hydrogeologie, ložiskové hydrogeologie, hydrogeologie minerálních vod, regionální hydrogeologie a příp. další.

Provádíme a vyhodnocujeme průzkumy podzemních vod pro vyhledávání zdrojů pitné vody, stanovení jejich využitelných zásob včetně realizace studní a jímacích vrtů, modelové řešení proudění podzemní vody, hydrogeologické studie a posudky řešící problematiku ochrany zdrojů podzemních vod a střety vodohospodářských zájmů s investičními záměry.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube