English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Odpadové hospodářství
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství prochází v poslední době ve vyspělých zemích dynamickým vývojem a stává se v závislosti na zodpovědnějším přístupu státních orgánů stále komplexnější disciplínou. Společnost AECOM má v tomto oboru v České republice dlouholeté zkušenosti, mimo jiné se podílela na zpracování metodického návodu Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánů odpadového hospodářství.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, byl s datem účinnosti od 1.1.2002 schválen Poslaneckou sněmovnou a v současnosti je platný ve znění 38 novel, což je pro mnohé "laiky" velice nepřehledné. Naši odpadáři pracují ve svém oboru již spoustu let a jsou schopni Vám zpracovat nakládání s odpady přímo na míru. Přijedeme, odpady zařadíme, zajistíme soulad s platnou legislativou, zavedeme evidenci odpadů a zajistíme s tím spojená veškerá zákonná hlášení.

Pro obce zpracujeme Plán odpadového hospodářství přehledně a srozumitelně s využitím věcně správných dat, stanovíme ekonomicky reálné cíle a účinná opatření a programy pro jejich dosažení.

Pokud jste firma, která hledá odpadového hospodáře, zajistíme Vám odborně způsobilou osobu, která bude zajišťovat odborné nakládání s odpady a bude Vás zastupovat při jednání s orgány veřejné správy.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube