English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Již mnoho let provádíme poradenskou činnost v problematice nakládání s nebezpečnými odpady. V rámci těchto služeb nabízíme Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, které je prováděno v souladu s legislativními požadavky vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb, Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění.

Celý proces hodnocení zahrnuje posouzení odpadu z hlediska použitých surovin, odběr hodnoceného vzorku pověřenou osobou MŽP a MZ, laboratorní analýzy v akreditovaných laboratořích a vydání Osvědčení o vyloučení 15 nebezpečných vlastností odpadu včetně vypracování dokumentační zprávy. Na základě vydaného "Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů" může původce s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie "O" - ostatní odpad.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube