English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Hodnocení rizika ekologické újmy
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
hodnocení rizika ekologické újmy

Hodnocení rizika ekologické újmy

Nabízíme zpracování hodnocení rizik v rozsahu požadovaném v nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Z tohoto nařízení vyplývají pro provozovatele vyjmenovaných činností nové povinnosti, zejména se jedná o povinnost hodnotit rizika ekologické újmy, která může být způsobena činností provozovatele.

Podrobnosti včetně legislativních podkladů naleznete zde.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube