English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Ekologické audity
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ekologický audit

Ekologické audity

Nabízíme předakviziční audity a tzv. environmental due diligence audity. Dle Vašich požadavků a typu transakce zpracujeme audit pro potřeby prodejce nebo pro potřeby kupce.

Tyto audity mohou být zpracovány podle mezinárodního formátu „Environmental Due Diligence“, který byl vyvinut společností AECOM, amerických standardů ASTM E1527-13, ASTM E1528-14 nebo podle metodiky vytvořené přímo na míru klienta. Máme rovněž praktické zkušenosti s audity, které jsou vyžadovány institucemi, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Světová banka. V těchto případech se řídíme auditními protokoly těchto institucí.

Základní uplatňované principy při zpracování auditů pro naše klienty jsou spolehlivost, pohotovost, flexibilita, kvalita, důvěrnost a prezentace jasných výsledků.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube