English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Zabezpečení požadavků integrované prevence (IPPC)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
IPPC

Zabezpečení požadavků integrované prevence (IPPC)

Některá zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí, potřebují pro svůj provoz tzv. integrované povolení. Novinkou zavedenou novelou zákona o IPPC v roce 2013 je pak požadavek na doložení základní zprávy. Tu musí provozovatel zařízení k žádosti předložit, pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích.

Nabízíme komplexní služby v procesu získávání integrovaného povolení počínaje provedením úvodního přezkoumání připravenosti organizace pro získání integrovaného povolení, zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení včetně příloh až po vyjednávání v rámci správního řízení.

Naši experti s požadovanou odbornou způsobilostí vám zpracují základní zprávu s důrazem na maximální využití existujících informací s cílem omezení nákladů na nové průzkumné technické práce.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube