English
AECOM CZ Home / Služby / Životní prostředí / Ekologické konzultační služby / Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a obyvatelstvo (EIA, ESIA)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EIA, ESIA

Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a obyvatelstvo (EIA, ESIA)

V souladu se zákonem 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí podléhají přesně specifikované investiční záměry (resp. koncepce) posouzení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je již ve fázi přípravy plánovaného projektu upozornit na možné konflikty s požadavky na ochranu životního prostředí a navrhnout rámcově taková opatření, která zajistí, aby záměr splňoval i ta nejpřísnější kritéria pro ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.
 


 
 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube