English
AECOM CZ Home / Služby / Bezpečnost na pracovišti / Konzultační služby v oblasti prevence rizik
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

Prevence rizik

Konzultační služby v oblasti prevence rizik

Stávající právní úprava klade vysoké nároky na zaměstnavatele a vedoucí pracovníky v oblasti prevence rizik, na soustavné zvyšování kvalifikace zaměstnanců a důsledné vedení dokumentace BOZP.

V oblasti BOZP nabízíme především následující služby: audity, zavádění systému prevence rizik a dokumentace BOZP, školení, zpracování a vedení dokumentace BOZP, šetření a evidenci úrazů, zastupování klientů, konzultační a poradenskou činnost.

Námi nabízené služby vychází vždy z důkladné analýzy stávajícího stavu a dokumentace bezpečnosti práce. Pouze takový postup umožňuje nabídnout efektivní rozsah služeb, který vyhovuje konkrétním potřebám našich zákazníků. Samozřejmostí je průběžné informování klientů o aktuálních změnách legislativy, trendech a novinkách v oblasti zajišťování BOZP.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube