English
AECOM CZ Home / Služby / Bezpečnost na pracovišti / Konzultační služby v oblasti požární ochrany
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

požární ochrana

Konzultační služby v oblasti požární ochrany

Nebezpeční vzniku požáru je jedno ze zásadních podnikatelských rizik, které může ohrozit nejen existenci firmy, ale především zdraví a život zaměstnanců a dalších osob na pracovišti.

V oblasti požární prevence zajišťujeme preventivní požární prohlídky pracovišť, začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí, zpracování a aktualizaci dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, konzultační a poradenskou činnost a zastupování klientů při kontrolách ze strany státního požárního dozoru.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube