English
AECOM CZ Home / Služby / Bezpečnost na pracovišti / Koordinátor BOZP
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebnictví představuje dlouhodobě oblast s nejvyšším rizikem pracovních úrazů. Včasné zajištění koordinátora BOZP již ve fázi přípravy investičního záměru představuje pro investora i dodavatele nejen významné snížení rizika a splnění požadavků legislativy, ale v konečném důsledku i významnou úsporu času a finančních prostředků při vlastní realizaci stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při přípravě a realizaci staveb je ve společnosti AECOM zajištěna kvalifikovaným týmem koordinátorů BOZP. Nabízíme spolupráci při zpracování projektové dokumentace, při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, konzultace v oblasti BOZP, posouzení navrhovaných procesů a stavebních technologií z hlediska BOZP, zpracování plánů BOZP a další nezbytné dokumentace, zavádění a optimalizaci systému BOZP na staveništi, preventivní, koordinační a kontrolní činnost a dokumentaci zjištěných závad a přijatých opatření.

Při výkonu činnosti koordinátora BOZP jsou využívány české i zahraniční zkušenosti, postupy a standardy společnosti AECOM tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech osob na staveništi.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube