English
AECOM CZ Home / Služby / Bezpečnost na pracovišti
BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
Kontaktujte:
Mgr. Radek Weber
Manažer BOZP, Koordinátor BOZP
T +420 724 040 053
el. adresa

bezpečnost na pracovišti

Společnost AECOM CZ nabízí kompletní rozsah služeb v oblasti BOZP - činnost koordinátora BOZP na staveništi, konzultační a poradenskou činnost v oblasti prevence rizik a požární ochrany, školení zaměstnanců, zastupování klientů.

Tyto služby jsou zajišťovány týmem odborně způsobilých osob dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

 

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube