English
AECOM CZ Home / Projekty / Stavebnictví / Rekonstrukce zámku ve Středočeském kraji
PROJEKTY
rekonstrukce zámku

Informace o projektu:

Klient:
důvěrné
Lokalita:
Středočeský kraj, Česká republika
Stav:
Běžící

 

Poskytované služby

Řízení projektu
Řízení nákladů
Řízení výstavby
Technický dozor investora
Činnost koordinátora BOZP

Rekonstrukce zámku ve Středočeském kraji

Ve středočeském kraji poskytujeme kompletní služby projektového a cenového manažera. Soukromý investor rekonstruuje jako své letní sídlo empírový zámek ve Středočeském kraji. Součástí rekonstrukce zámku je také rekonstrukce koníren a přidružených budov.

Naším úkolem je dohlížet a řídit celý průběh rekonstrukce včetně koordinace architekta. Nutná je také úzká spolupráce s místním památkovým ústavem a dodržení požadavku na dodržení daných stavebních postupů.

Jsme pověřeni kontrolou rozpočtu, časového harmonogram prací a také účelností doporučeného technického provedení / řešení. Pro klienta jsme realizovali výběrové řízení generálního dodavatele, jehož řídíme a kontrolujeme. Organizujeme pravidelné schůzky se subdodavateli, generálním dodavatelem a klientem. Mimoto zpracováváme pravidelné měsíční zprávy, jejichž součástí jsou informace o finančním stavu (profinancování) projektu a průběhu výstavby.

Nedílnou součástí projektu je také naše činnost koordinátora BOZP.

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube