English
AECOM CZ Home / Projekty / Bezpečnost na pracovišti / Techmania Science Center
PROJEKTY
Techmania

Informace o projektu:

Klient:
Techmania Science Center o.p.s.
Lokalita:
Plzeň, Česká republika
Stav:
Běžící

 

Poskytované služby

TDS
Odborné poradenství
Činnost koordinátora BOZP

Techmania Science Center

Tým společnosti AECOM provádí činnosti technického dozoru stavebníka, odborné technické poradenství a činnost koordinátora BOZP v průběhu výstavby Techmania Science Centra. Tento projekt naučně vzdělávacího centra je financován z velké části ze strukturálních fondů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Každá stavba sebou nese bezpečnostní rizika, a ta je nutné eliminovat, tak aby stavba probíhala podle všech zásad bezpečnosti práce na staveništi. Náš koordinátor BOZP zpracoval plán BOZP, informoval o stavebním záměru dotčené orgány a nyní dohlíží a kontroluje dodržování bezpečnostních zásad při samotné realizaci projektu. Plán BOZP řádně aktualizujeme a organizujeme kontrolní dny BOZP.


 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube