English
AECOM CZ Home / Projekty / Výzkum a inovace / MAGICPAH
PROJEKTY
vědecké projekty

MAGICPAH

AECOM je partnerem vědeckého projektu MAGICPAH (Molecular Approaches and MetaGenomic Investigations for optimizing Clean-up of PAH contaminated sites). Cílem tohoto projektu je výzkum a využití katalytických aktivit mikrobiálních komunit degradujících perzistentní polyaromáty (PAU) . Naším cílem bylo zejména :
  • identifikovat mikrobiální diverzitu a molekulárně biologické procesy, které hrají významnou roli při odstraňování PAU kontaminantů z půd, sedimentů a odpadních vod
  • využít takto získané informace pro navrhování nových strategií založených na znalostech pro zmírnění ekologických škod způsobených PAU v různých prostředích,
  • objasnit a aplikovat nové biokatalyzátory pro vývoj průmyslově příslušných výrobků, jak je požadováno ve výzvě k tomuto projektu.
Na projektu pracujeme společně s významnými vědeckými institucemi z celé Evropy. Projekt je financován z grantového programu FP7 podporovaného Evropskou unií.

Více o samotném projektu a výsledcích naleznete na stránkách projektu, základní informace i v informační brožuře projektu.


 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube