English
AECOM CZ Home / Projekty / Vodní hospodářství / Čistá Berounka II
PROJEKTY
Čistá Berounka II

Informace o projektu:

Klient:
Statutární město Plzeň
Lokalita:
Plzeň, Česká republika
Stav:
Běžící

 

Poskytované služby

Supervize výstavby

Čistá Berounka - etapa II - Vodohospodářská infrastruktura města Plzně

AECOM CZ řídil supervizi největší investiční akce v Plzni po roce 1989 a sice budování šesti vodárenských a kanalizačních staveb za 1,7 miliardy korun. Projekt byl spuštěn v září 2006, předpokládaný termín dokončení stavby byl stanoven na říjen 2008. Součástí projektu jsou tyto stavby:
  • Retenční nádrže Gera a Bolevec (navrženy jako podzemní železobetonové objekty s užitným objemem 2350 m3 a 3100 m3 )
  • Vodárenský soubor Vinice (výstavba vodojemu Vinice, výtlačné řady z ÚV Homolka do vodojemu Sylván, přívod do vodojemu Vinice)
  • Vodárenský soubor Lobzy (vodojem Lobzy, výtlačný řad z ÚV Homolka, čerpací stanice Lobzy, propojovací řady)
  • Odkanalizování Valchy (oddělená kanalizační síť v části Valcha)
  • Odkanalizování Radčic a Křimic (nové sběrače, výtlaky, kanalizační síť, čerpací stanice, retenční nádrž, rekonstrukce odlehčovací komory)

Tato investice města podpořená Fondem soudržnosti Evropské unie vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, vyřeší deficit splaškové kanalizace a zlepší zásobování města Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech.

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube