English
AECOM CZ Home / Projekty / Životní prostředí / Ekologické zátěže
PROJEKTY
ABB Brno

ABB Brno

Ekologický audit, podrobný hydrogeologický průzkum znečištění a sanační práce v areálu elektrotechnického závodu Švýcarsko-švédské společnosti Asea Brown Boveri v Brně.
více ...
letiště Hradčany

Letiště Hradčany

Sanace zemin a podzemní vody v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany je nejdůležitějším dlouhodobým projektem financovaným z prostředků Ministerstva Životního Prostředí České republiky a patří k největším sanačním akcím metodou in-situ ve světovém měřítku.
více ...
Karolina Ostrava

Karolina Ostrava

V roce 1997 byla naše společnost vybrána, aby provedla průzkum lokality, analýzu rizik a sanaci spodních vod a poskytla supervizi sanačních prací včetně reportingu.
více ...
Arpechim

Arpechim

Společnost AECOM prováděla sanaci a obnovu odkališť v areálu rafinérie Arpechim v rumunské Pitesti.
více ...
Ali Bayramli

Ali Bayramli

Společnost AECOM prováděla sanaci zemin kontaminovaných ropou pocházející z těžebních vrtů ropných polí v okolí Ali-Bayramli v Ázerbajdžánu.
více ...
Colorlak

Colorlak Staré Město

Společnost AECOM prováděla sanaci zemin a podzemních vod znečištěných aromatickými a chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami.
více ...
JDZ Soběslav

JDZ Soběslav

AECOM prováděl sanační práce v areálu dřevozpracující závodu společnosti JDZ a.s., České Budějovice v Soběslavi.
více ...
Petrobrazi

Petrobrazi

Sanace a odstranění rafinérských kalů kontaminovaných ropou ze dvou kalových jezer v rafinérii Petrobrazi, Ploiesti v Rumunsku.
více ...
SAP Mimoň

SAP Mimoň

Sanace kolektoru podzemní vody kontaminovaného chlorovanými uhlovodíky z provozu asanačního podniku SAP Mimoň.
více ...
Polygraph Blatna

Polygraph Blatná

AECOM prováděl sanaci podzemních vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky v důsledku dlouhodobého provozu městské čistírny.
více ...
Siemens Mohelnice

Siemens Mohelnice

Společnost AECOM prováděla průzkum, analýzu rizik a sanaci v areálu firmy zabývající se výrobou elektromotorů.
více ...
Singapur

Přístav Singapur

Sanace vody v obslužných kanálech terminálů Tanjong Pagar a Keppel.
více ...
Karosa

Karosa Vysoké Mýto

Sanace zemin a podzemní vody kontaminovaných ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v prostoru závodu vyrábějícího autobusy.
více ...
Baku

Baku

AECOM prováděl pilotní testy biodegradačních sanačních metod v daných klimatických podmínkách.
více ...
NH Ostrava

Nová Huť Ostrava

Společnost AECOM provedla doplňkový průzkum celého areálu Nová Huť, a.s. (včetně všech odvalů a skládek vně závodu) s finančním vyčíslením ekologických škod.
více ...

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube