English
AECOM CZ Home / Projekty / Životní prostředí / Průzkumy
PROJEKTY
Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry

Před zahájením výstavby průmyslové zóny pro potenciálního investora BMW „na zelené louce“ provedla naše společnost historickou rešerši, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, sledování potenciálního znečištění a základových poměrů.
více ...
Business Park Komořany

Business Park Komořany

Environmentální Due Diligence, průzkumy a ověření vhodnosti pozemku určeného ke komerční a bytové výstavbě.
více ...
KludskyLand

KludskyLand

Průzkum spodních vod, ověření a výpočty spotřeby pitné a užitkové vody, návrh odběrných míst pro plánovaný zábavní park.
více ...
Ostrov

Ostrov - průzkum pozemku pro výstavbu logistického centra

Ekologické posouzení (ESA), základní inženýrskogeologický průzkum a průzkum radonového indexu pozemku určeného pro výstavbu logistického centra.
více ...
Jeneč

Jeneč - průzkum pozemku pro výstavbu logistického centra

Ekologické posouzení (ESA), základní inženýrskogeologický průzkum a průzkum radonového indexu pozemku určeného pro výstavbu logistického centra.
více ...
Mošnov

Mošnov – studie pozemku připravované průmyslové zóny

Historická rešerše, IG průzkum a průzkum znečištění na lokalitě připravované průmyslové zóny Ostrava Mošnov.
více ...
Vltavíny

Vltavíny – vyhledávací průzkum vyhrazeného nerostu

Ložiskový průzkum vyhrazeného nerostu vltavín v okolí obce Slavče u Trhových Svinů.
více ...
Dobřejovice Skalník

Dobřejovice Skalník – průzkum dnových sedimentů

Posouzení dnových sedimentů vodního díla Skalník a zemědělské půdy, na kterou má být sediment ukládán.
více ...
Míšov

Míšov – inženýrsko a hydrogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum pro projekt vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod.
více ...
Český Brod

Český Brod – rodinné domy inženýrskogeologický průzkum

Základníinženýrskogeologický průzkum pozemků za účelem upřesnění základových poměrů pro nové projektované rodinné domy.
více ...
Hradčany - skládka

Hradčany – inženýrsko a hydrogeologický průzkum pro potřeby projektování skládky

Studie EIA, IG průzkum a HG průzkum zájmového území v rámci projektu přípravy skládky odpadů.
více ...
Uhříněves

Uhříněves – průzkum pozemku bývalé skládky

Průzkum bývalé skládky zaměřený na ověření mocnosti, charakteru a složení navážek, posouzení pozemků z hlediska ekologického a všeobecných podmínek výstavby.
více ...
Nýrsko

Nýrsko – inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum pro projekt nové výrobní haly.
více ...
Trhové sviny

Trhové Sviny – inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum pro dostavbu výrobní haly.
více ...

 
Index list  
Připojte se k nám na Linkedin Blog AECOM Sledujte nás na Youtube